Zapytanie ofertowe poddziałanie 1.2.3 Bon na innowacje

mReh Sp. z o.o. zawiadamia o ogłoszeniu zapytania ofertowego. Zapytanie dotyczy: Usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, […]

Read more
Zapytanie ofertowe w ramach poddziałania 1.2.3 Bon na innowacje

mReh Sp. z o.o. zawiadamia o ogłoszeniu zapytania ofertowego. Zapytanie dotyczy: Usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, […]

Read more