Zapytanie ofertowe w ramach poddziałania 1.2.3 Bon na innowacje

mReh Sp. z o.o. zawiadamia o ogłoszeniu zapytania ofertowego.

Zapytanie dotyczy:

  1. Usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące opracowania prototypów, projektów demonstracyjnych lub pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony.
  2. Usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych oraz zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, obejmującą następujące działania, zaplanowane do przeprowadzenia w procesie rozwoju i demonstracji systemu zdalnego (telemedycznego) monitorowania procesu rehabilitacji:

– Opracowanie metodologii badania działania systemu zdalnego (telemedycznego) monitorowania procesu rehabilitacji w warunkach rzeczywistych (badania na grupach fokusowych)

– Współpraca z mReh Sp. z o.o. przy tworzeniu wniosku do Komisji Bioetycznej w celu uzyskania zgody na interwencję, jaką są planowane badania na grupach fokusowych

– Sprawdzenie poprawności i merytorycznej przygotowanych uprzednio przez Wnioskodawcę 4 zestawów ćwiczeń, które będą podlegać badaniu na grupach fokusowych :
1) dolegliwości bólowe kręgosłupa- wybrane zagadnienia,
2) rehabilitacja po rekonstrukcji ACL,
3) rehabilitacja po mastektomii,
4) rehabilitacja stawu biodrowego
– Współpraca z mReh Sp. z o.o. przy opracowywaniu narzędzia do wprowadzania ćwiczeń, stanowiącego element docelowego systemu (ergonomia użytkowania) oraz przy przygotowaniu ćwiczeń w wersji 3d wraz z opisami (sprawdzenie poprawności prezentacji ćwiczeń w docelowej aplikacji mobilnej, stanowiącej element systemu zdalnego monitorowania procesu rehabilitacji)

– Opracowanie ankiet dla grup badawczych i ustalenie punktów końcowych (przy współpracy z mReh Sp. z o.o.)

– Pozyskanie grup badawczych

– Przeprowadzenie badań lekarskich kwalifikujących członków grup badawczych do udziału w badaniu

– Przeprowadzenie badania na grupach fokusowych zgodnie z wybraną metodologią

– Wnioski końcowe dotyczące działania aplikacji mobilnej w warunkach rzeczywistych oraz końcowa ewaluacja (przy współpracy z mReh Sp. z o.o.)

– Opracowanie ostatecznej wersji zawartości merytorycznej aplikacji z zaleceniami co do metodologii jej użytkowania (przy współpracy z mReh Sp. z o.o.).
Celem realizacji działań będących przedmiotem wyżej opisanego zamówienia jest przetestowanie w warunkach rzeczywistych poprawności, funkcjonalności i efektywności zastosowania systemu zdalnego monitorowania procesu rehabilitacji na wybranej grupie osób w wybranych jednostkach chorobowych i dzięki temu przejście z poziomu gotowości technologicznej TRL 6 (dokonano demonstracji technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego) na poziom TRL 9 – tj. sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt.


Dokumenty do pobrania:

Wzór zapytania ofertowego -mReh Sp. z o.o.

Załącznik do zapytania ofertowego – wzór oferty


W związku z brakiem zgłoszeń nie dokonano wyboru oferenta.

Opublikowano: 20.06.2016, godzina 11:15.